Tandarts voor kinderen

Uw kind meenemen naar de tandarts? Begin op tijd!

Vanaf het tweede levensjaar is het essentieel om kinderen te laten wennen aan het brengen van tandartsbezoekjes. U kunt dit doen door uw kinderen zo vroeg mogelijk al mee te nemen naar uw eigen afspraken. Daarmee helpt u ook bij het voorkomen van eventuele angst bij kinderen voor de tandarts. Wanneer u uw kinderen tijdig en regelmatig meeneemt, kan de tandarts hun gebitsontwikkeling op de voet volgen. Bovendien kunnen onze mondhygiënisten of preventieassistenten kinderen eenvoudig leren hoe ze hun gebit zo goed mogelijk schoon en gezond kunnen houden. Hoe eerder kinderen hier bedreven in raken, hoe meer profijt ze hier op den duur van zullen hebben!

Standaard gebitsbehandelingen worden voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf niet financieel aan bij te dragen. Wel hebben een aantal verzekeraars sinds 2023 een prijsplafond ingesteld.

Kinderen krijgen bij onze mondhygiënisten niet alleen een gebitsreiniging, maar ontvangen van hen ook eenvoudig op te volgen poetsinstructies, tips en adviezen. Bovendien ligt voor elk kind een welkomstcadeau klaar!

Het melkgebit

Hoewel het melkgebit op den duur verdwijnt, is het belangrijk om ook jonge kinderen een goede mond- en gebitsverzorging aan te leren. Het melkgebit speelt namelijk een essentiële rol in de ontwikkeling van het latere gebit dat het melkgebit zal vervangen. Om gaatjes, tandvleesontstekingen en andere klachten te voorkomen, moet het melkgebit middels de juiste verzorging in goede conditie worden gehouden.

Gebitsveranderingen bij kinderen vanaf 6 jaar

Vanaf het zesde levensjaar zal uw kind merken dat zijn of haar nieuwe, permanente kiezen doorkomen. Deze kiezen zijn in het begin zeer poreus. Het glazuur op de nieuwe tanden vormt nog niet de meest optimale bescherming. Daardoor zijn deze tanden extreem kwetsbaar voor zuuraanvallen en bacteriën, wat voor vervelende klachten kan zorgen. Zo is het risico op gaatjes, met als gevolg tandbederf, vrij hoog bij nieuwe tanden. Dit risico kunt u verlagen door een goede mondhygiëne bij uw kind aan te moedigen en uw kind tweemaal per jaar voor controle mee te nemen naar de tandarts.

Een bezoekje aan de preventieassistent

De preventieassistent is op zaterdagen aanwezig ter ondersteuning van de tandarts. De taken van de preventieassistent richten zich op het verwijderen van tandsteen, polijsten van het gebit, het aanbrengen van fluoride en het controleren van de conditie van het tandvlees. Daarnaast kan onze preventieassistent helder uitleggen wat u en uw kind kunnen doen om ervoor te zorgen dat het gebit van uw kind gezond en schoon blijft. De poetsinstructies voor uw kind zijn een feestje om naar te luisteren! Zodra de preventieassistent klaar is, kan uw kind direct bij de tandarts terecht voor de standaardcontrole. Dat scheelt weer een extra bezoekje aan de praktijk!

Voorkom tanderosie

Wat is tanderosie? U kunt tanderosie zien als een vorm van slijtage van het tandglazuur. Deze slijtage ontstaat veelal door het nuttigen van sapjes, fruit, snoep en suikerhoudende dranken. Hoewel dergelijke hapjes en drankjes niet altijd even zuur zullen smaken, tast het zuur dat hierin zit uw tandglazuur wel degelijk aan. Als u iets heeft gegeten of gedronken, is het belangrijk om daarna ten minste een halfuur te wachten met tandenpoetsen. Doet u dat niet, dan gunt u uw speeksel niet voldoende tijd om de zuren in deze voedingsmiddelen te neutraliseren. Het gebit is dan niet bestand tegen de zuuraanval van het sapje of snoepje waarvan u of uw kind vlak daarvoor heeft genoten, met alle gevolgen van dien.

De laag tandglazuur wordt door het zuur in voedingsmiddelen namelijk minder dik. Daardoor zullen uw tanden op den duur geler lijken. Dit komt omdat de dentine die zich onder het tandglazuur bevindt, geel van kleur is. Niet alleen wordt het tandglazuur dunner, het kan ook gedeeltelijk afbreken, waarna puntjes kunnen ontstaan in de knobbels van de kiezen.

In de categorie ‘slecht voor uw gebit’ staat tanderosie, samen met gaatjes, bovenaan. Sterker nog: terwijl we gaatjes nog kunnen vullen, is tanderosie een onomkeerbaar probleem. Het aangetaste glazuur kan helaas niet hersteld of aangevuld worden. Daarom is het van belang om niet vaker dan 7 keer per dag voedingsmiddelen te nuttigen. Dit beperkt de momenten waarop het tandglazuur door een zuuraanval kan worden aangetast. Tanderosie verloopt geleidelijk, u zult het dan ook niet snel opmerken. Als tanderosie wel opvalt, heeft uw gebit meestal al veel schade opgelopen. Gelukkig weet uw tandarts tanderosie goed en tijdig te herkennen. U ontvangt dan advies hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Voorkom gaatjes

Gaatjes, ook wel cariës genoemd, staan met stip op nummer 1 van de lijst met bekende gebitsproblemen. Helaas komen gaatjes in toenemende mate bij jonge kinderen voor. Dit is grotendeels te wijten aan de toename van de hoeveelheid suiker die onze voeding bevat. In de mond worden suikers in zuur omgezet, waarna een zuuraanval op het tandglazuur volgt. Het zuurt tast het tandglazuur dat om de tanden en kiezen heen ligt, aan. Hierdoor wordt het tandglazuur extra kwetsbaar, met als gevolg niet alleen tanderosie, maar ook gaatjes. Behalve het beperken van het aantal eetmomenten op een dag, is tandenpoetsen een noodzakelijke handeling waarmee het risico op dergelijke klachten wordt verkleind. Door tandplak met poetsen te verwijderen, wordt het de bacteriën die zich tussen de tanden en langs de tandvleesrand bevinden, minder makkelijk gemaakt om suikers in schadelijke zuren om te zetten.

Tanden en kiezen die recentelijk zijn doorgekomen, zijn nog niet voldoende uitgehard en daardoor zeer poreus en kwetsbaar. Als gaatjes te laat worden ontdekt en gevuld, kunnen ontstekingen in de zenuw van een kies of tand ontstaan. Wie standaard een halfjaarlijks bezoekje aan de tandartspraktijk brengt, weet dat de tandarts gaatjes (ook in de beginstadia) gelukkig op tijd kan signaleren en behandelen.